Văn xuôi Thạch Lam dưới góc nhìn văn hóaGiới thiệu luận văn “Văn xuôi Thạch Lam dưới góc nhìn văn hóa”
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh


Luận văn là công trình lí luận, nhìn nhận văn chương Thạch Lam từ góc độ văn học, văn hoá. Kết quả nghiên cứu của luận văn hi vọng sẽ đem lại một cái nhìn khái quát và sinh động về những sáng tác văn xuôi của Thạch Lam trong mạch nguồn văn hoá, với những cảm quan văn hóa về thiên nhiên, con người và xã hội. Kết quả này còn góp phần khẳng định thêm hướng nghiên cứu văn học nhiều triển vọng từ góc độ văn hoá.


Luận văn còn cho ta thấy được những tìm tòi, đổi mới, vận động và phát triển văn xuôi Thạch Lam.
Luận văn là tài liệu nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành Văn học, là tài liệu tham khảo cho các giảng viên, giáo viên...có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về tác giả Thạch Lam.

Title: Văn xuôi Thạch Lam dưới góc nhìn văn hóa
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Quỳnh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 100 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23527
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


Nhận xét

Bài đăng phổ biến