Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Mức độ linh hoạt khi ghi nhớ từ tiếng Anh của học sinh lớp 6

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/959

Bài báo này đề cập tới mức độ linh hoạt của học sinh lớp 6 khi học và ghi nhớ từ tiếng Anh. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ linh hoạt của học sinh lớp 6 khi ghi nhớ từ tiếng Anh ở mức trung bình.
Nhiều học sinh không ghi nhớ được hết những đặc điểm về ngữ âm, cách viết và nghĩa của từ đã học, không sử dụng được nghĩa của từ một cách linh hoạt khi chúng được dùng trong những tình huống, hoàn cảnh khác nhau. Mức độ ghi nhớ hình thức chữ viết của từ và ghi nhớ nghĩa của từ có mối tương quan thuận với nhau và khá chặt chẽ. Đây là mối tương quan giữa mặt hình thức và nội dung của ngôn ngữ, đồng thời cũng là mối quan hệ giữa hai cấp độ mã hóa thông tin. Nếu học sinh mã hóa được thông tin ở mức độ sâu hơn, tức là mức độ ngữ nghĩa, thì mức độ ghi nhớ từ sẽ tốt hơn và vận dụng chúng hiệu quả hơn. Những kết quả thu được từ nghiên cứu này là cơ sở khoa học hữu ích cho việc đánh giá mức độ kỹ năng ghi nhớ từ tiếng Anh nói chung của HS lớp 6…

Bài đăng mới nhất

Những sự thật thú vị về con tàu Titanic

Tội ác của Võ Tắc Thiên được dân gian truyền lại ra sao?

Đạo Tin Lành ở Hà Nội

Đảng bộ tỉnh Điện Biên lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh từ năm 2004 đến năm 2011

Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet

Pháp luật và chính sách bảo hiểm thất nghiệp - một số nghiên cứu so sánh và kiến nghị

The Effect of Task Type on Accuracy and Complexity in IELTS Academic Writing

Pháp luật và chính sách bảo hiểm thất nghiệp - một số nghiên cứu so sánh và kiến nghị

Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng lao động

Evaluation of the geological heritage of the Dray Nur and Dray Sap waterfalls in the Central Highlands of Vietnam