Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Những khả năng đặc biệt của con người khiến khoa học phải “nể phục”

Con người có những khả năng đặc biệt mà đến khoa học cũng phải "lắc đầu ngao ngán" không lý giải được. 1. Khả năng tiên tri
Nhà tiên tri Vanga. Đây là khả năng mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều khao khát có được, với người có khả năng tiên tri thì họ có thể nhìn thấu được tương lai. Trên thế giới đến nay đã có vài người được cho là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng này, chính là nhà tiên tri Vanga hay Nostradamus, cả hai từng có nhiều tiên đoán nổi tiếng đã trở thành sự thật. Một thí nghiệm rõ ràng hơn được ghi nhận bởi một nhà khoa học Pháp có tên E Ostia, ông đã đưa người được thí nghiệm vào phòng kín và yêu cầu người đó ghi ra bản mô tả về người mà ông sẽ sắp xếp ngồi vào chiếc ghế trước cửa phòng. Kết quả, người này đã đoán trúng tất cả lần lượt từng người ngồi lên chiếc ghế đó trong suốt hàng mấy giờ đồng hồ. Điều này khẳng định rằng khả năng tiên tri của con người là hoàn toàn có thật và không hề mê tín dị đoan. 2. Trở thành thiên tài sau khi bóng va vào…

Bài đăng mới nhất

Hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng dưới khía cạnh xã hội - pháp lý và những vấn đề đặt ra

Hóa thạch Linh trưởng và Người

Complete genome sequence of a porcine epidemic diarrhea virus strain from Vietnam, HUA-14PED96, with a large genomic deletion

Isolation and proliferation of umbilical cord tissue derived mesenchymal stem cells for clinical applications

Văn xuôi Thạch Lam dưới góc nhìn văn hóa

Tìm hiểu giá trị văn học của Đại Việt sử kí toàn thư

Địa ngục đâu chỉ là ẩn dụ

Khoáng tướng học

Bổ sung nhân tạo nước dưới đất

Assessment of the influence of interpolation techniques on the accuracy of digital elevation model