Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HỆ THỐNG THỂ CHẾ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM (TỪ 1945 ĐẾN 2010)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11537

Đỗ, K. (2014). QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HỆ THỐNG THỂ CHẾ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM (TỪ 1945 ĐẾN 2010). 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành, tr. 665-678

Song song với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ trong 2 thập kỷ gần đây, các đô thị vừa và nhỏ ở Việt Nam đang ở trong giai đoạn phát triển toàn diện mang tính đột biến cả về quy mô, tốc độ và chức năng, đem lại một diện mạo hoàn toàn mới cho đô thị Việt Nam. Thực tế này đặt ra một đòi hỏi khách quan về sự phát triển tương ứng của các thể chế quản lý và định hướng phát triển đô thị nói chung và đô thị vừa và nhỏ nói riêng ở Việt Nam. Hệ thống thể chế về đô thị của Nhà nước Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đã tạo ra hành lang pháp lý cho công tác quản lý đô thị trong bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay. Tuy nhiên, hệ thống này còn có nhiều mặt hạn chế, biểu hiện sự chậm trễ và tính dự báo thấp của các quy phạm: Hệ thống luật pháp về quản lý đô thị c…

Bài đăng mới nhất

Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính

Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp sản xuất bia theo hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Switchable and tunable metamaterial absorber in THz frequencies

ncorporating Risk into Technical Efficiency via a Semiparametric Analysis: The Case of ASEAN Banks

Đường có quan hệ gì với béo phì?

Integration Mobile Technology into English Lessons: A case Study at VNU-ULIS and VNU-UED

Phổ đồ thị và ứng dụng

Polygonum multiflorum root extract as a potential candidate for treatment of early graying hair

Đặc điểm nước dâng bão vùng biển ven bờ biển Việt Nam

Hóa thạch Chân khớp (Arthropoda)