Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Tổ chức và hoạt động điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát/Viện công tố ở một số nước trên thế giới - Những kinh nghiệm rút ra đối với việc đổi mới Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

Lý giải khoa học cho việc con người bị cận thị

Những điểm mới tiến bộ về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013 và việc thực thi

Bàn về trình độ sáng tạo trong việc bảo hộ sáng chế đối với các bài thuốc cổ truyền của Việt Nam

Modeling and simulation of the effects of landslide on circulation of transports on the mountain roads

4 nguyên nhân khiến tóc bạc sớm mà bạn không hề nghĩ tới

Modeling and Simulation of Fire Evacuation in Public Buildings

v La reproductibilité des simulations stochastiques parallèles et distribuées utilisant le calcul à haute performance

Application of mathematics models in short - term investment decisions

Đặc thù trong giải quyết tranh chấp thuế bằng thủ tục khiếu nại ở Việt Nam

Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam