Pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16347Theo điều 11, mục 1, luật mẫu về Thương mại điện tử UNCITRAL năm 1996 có quy định: “Hợp đồng điện tử được hiểu là hợp đồng được hình thành qua việc sử dụng thông điệp dữ liệu”.

Điều 33 Luật giao dịch điện tử của Việt Nam năm 2005 cũng quy định: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này”.
Khi giao kết thông qua hợp đồng điện tử, các doanh nghiệp đã giảm đáng kể được chi phí giao dịch, thời gian giao dịch, dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với khách hàng và thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài. Xét trong giai đoạn hội nhập hiện nay, Việt Nam gia nhập WTO chưa lâu nên việc giao kết thông qua hợp đồng điện tử không chỉ giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể vươn ra thị trường quốc tế mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với các hợp đồng có yếu tố nước ngoài.


Title: Pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Luật kinh tế;Hợp đồng điện tử;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 107 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16347
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


Nhận xét

Bài đăng phổ biến